Kategoria: Dzieje Europy

W historii Europy znaleźć można wiele kamieni milowych, które miały wpływ na jej późniejszą kulturę. Jednym z kluczowych momentów ewolucji kulturowej na starym kontynencie było z pewnością powstanie pierwszych malowideł naskalnych. Pochodzą one zwykle z epoki kamienia (od górnego paleolitu). Najstarsze malowidła Najstarszym malowidłem naskalnym na świecie, jakie odkryli do tej pory archeolodzy,... [Read More]