Kategoria: Oblężenie Malty: żołnierze Boga

Początki joannitów datowane są na XI wiek. Były one bardzo skromne, lecz z czasem stali się oni jednym z najpotężniejszych zakonów rycerskich w Europie. Przez pewien czas prowadzili nawet piracką działalność. W 1565 roku nie dał im rady sam Sulejman Wspaniały. Na początku swego istnienia joannici prowadzili bractwo szpitalne. Dlatego też do dziś... [Read More]