Kategoria: Lost Home Movies of Nazi Germany

Po dojściu Hitlera do władzy propaganda nazistowska w Niemczech stała się wszechobecna. Ideologia docierała do każdego skrawka rzeczywistości. Naziści sprawnie wykorzystywali w tym celu nowoczesne środki przekazu – film, fotografię, czy radio. Ludzie zmęczeni kryzysem gospodarczym, bezrobociem i ciągłym niepokojem łatwo ulegali zauroczeniu wizją świetlanej przyszłości kraju, roztaczaną przez nazistów. Na amatorskich taśmach... [Read More]