„Cywilizacje: chrześcijaństwo”

„Cywilizacje: chrześcijaństwo”

Bazylika Grobu Pańskiego – rocznie odwiedzają ją ponad 3 miliony ludzi.

Historia chrześcijaństwa nierozerwalnie związana jest z Bazyliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jak mówi Biblia, to właśnie tam zostało złożone ciało Chrystusa po ukrzyżowaniu. To święte miejsce dla chrześcijan ma za sobą długą i bogatą historię.

Lata zniszczeń i odbudowy

Wzniesiono je na miejscu, w którym w czasach Jezusa Chrystusa znajdowała się Golgota. Wzgórze to stanowiło miejsce straceń. Biblia mówi, że śmierć poniósł tam także syn boży. Uczeń Jezusa, Józef z Arymatei, pochował ciało zbawiciela w grobie wykutym w skale.

W latach 30. II wieku Rzymianie zbudowali na tym miejscu świątynię Venus Isztal. Za rządów cesarza Konstantyna Wielkiego, w IV wieku, wzniesiono tam Bazylikę Zmartwychwstania, zwaną również Bazyliką Grobu. To właśnie Konstantyn w 313 roku wydał edykt mediolański równouprawniający chrześcijan. 12 lat później zwołał też w Nicei pierwszy chrześcijański sobór powszechny.

Świątynia bardzo poważnie ucierpiała w 614 roku po zdobyciu Jerozolimy przez Persów. W 1009 roku została zrównana z ziemią na rozkaz kalifa Al-Hakima. W roku 1042 cesarz Konstantyn IX Monomach zlecił odbudowę obiektu, ale tylko jego zachodniej części. Miejsce kultu odbudowano dopiero po zdobyciu Jerozolimy przez krzyżowców 1099 roku. Wtedy też zyskała miano Bazyliki Grobu Świętego. Klucze do niej przechowuje od końca XII wieku islamska rodzina Nuseibeh.

Przedstawiciele wielu obrządków

Przez stulecia Bazylika była wiele razy przebudowywana, ma dziś zatem całkiem inny kształt, niż pierwotnie. Wciąż jednak łączy pielgrzymów różnych odłamów chrześcijaństwa. Żaden kościół chrześcijański nie jest wyłącznym właścicielem Bazyliki. Opiekę nad nią od wieków sprawują przedstawiciele różnych obrządków katolickich. Trzema głównymi są: obrządek grecki, łaciński i ormiański. Nie oznacza to jednak koegzystencji bez konfliktów. Spory dotyczą między innymi kopuły nad dawnym kościołem krzyżowców.

Pielgrzymka do Bazyliki stała się celem dla milionów osób. Dla jednych to święte miejsce, dla innych – ważny punkt na turystycznej mapie Jerozolimy. Odwiedzając miejsce, w którym według wiary chrześcijańskiej pochowany był syn boży, warto skupić się nie tylko na symbolicznym grobie. Znajdują się tam także kamień namaszczenia, na którym według przekazów balsamowano ciało Jezusa, piękna mozaika w Kaplicy św. Heleny, czy renesansowy florencki ołtarz.

Seria „Cywilizacje: chrześcijaństwo” (w każdą niedzielę od 16:30 do 21:00) opowiada o historii religii, która miała wpływ na cały współczesny świat.

 

Autorka tekstu: Zuzanna Pęksa