Kategoria: Living with Hitler

Berlin w 1936 był już zupełnie innym miastem, niż przed dojściem Hitlera do władzy. Ideologia nazistowska błyskawicznie opanowała wszystkie sfery życia. Nasilały się represje, zniszczono opozycję, powstawały obozy koncentracyjne. Umacniała się polityka antysemicka, drastycznie ograniczono wolność słowa, zlikwidowano niezależną prasę. Atmosfera się zagęszczała. Jednak sportowcom, dziennikarzom i kibicom przybywającym na igrzyska olimpijskie naziści... [Read More]

Jednym z powodów dojścia Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku była trudna sytuacja Niemiec po pierwszej wojnie światowej. Kraj dotknięty był kryzysem ekonomicznym, w latach dwudziestych szalała inflacja i bezrobocie. Brakowało poczucia stabilizacji, wciąż zmieniały się rządy. Słynne przemowy Hitlera krytykujące Republikę Weimarską padały więc na podatny grunt. Jednocześnie pod pewnymi względami... [Read More]