Kategoria: Papież i Hitler: tajne akta Piusa XII

Wśród wielu mrocznych sekretów Watykanu, jednym z najbardziej interesujących jest z pewnością osoba i działania papieża Piusa XII. Został on wybrany na zwierzchnika Kościoła katolickiego tuż przed wybuchem II wojny światowej, w marcu 1939 roku. Konkordat z III Rzeszą Wcześniej, w lipcu 1933 roku, Pius XII (wtedy jeszcze Eugenio Pacelli) przyczynił się do... [Read More]