Kategoria: Tajemnice starożytności

Choć w starożytnych bitwach wielokrotnie wykorzystywano do walki słonie bojowe, szczególną sławę zyskały słonie Hannibala. Prawdopodobnie dlatego, że ten walczący z Rzymianami kartagiński wódz dokonał niezwykłego czynu – przeszedł ze swoją armią i 37 słoniami przez Alpy. Z Indii do Persji W Indiach używano słoni na wojnie już osiem wieków przed Hannibalem. Później... [Read More]