Kategoria: Tajemnica Włóczni Przeznaczenia

Na świecie istnieje kilka różnych przedmiotów uważanych za Włócznię Przeznaczenia, relikwię Męki Pańskiej. Według Ewangelii został nią przebity bok Jezusa na krzyżu. Jedna ze świętych włóczni znajduje się w Polsce, w Krakowie. Dar cesarza Jest to tak zwana Włócznia Świętego Maurycego, którą w 1000 roku ofiarował Bolesławowi Chrobremu cesarz Otton III. Według relacji... [Read More]

Czy to możliwe, że do dziś istnieje święta włócznia, którą według Ewangelii został przebity bok Jezusa na krzyżu? W jej historii fakty przeplatają się z legendami. W muzeach – w Watykanie, Wiedniu, Krakowie, Eczmiadzynie, Izmirze - znajduje się kilka włóczni, którym tradycja przypisuje rolę tej relikwii. Święty Longin Przebicie boku ukrzyżowanego skazańca nie... [Read More]